Certyfikat na atest higieniczny jest w naszych rękach

18-01-2022

Od samego początku tworzenia firmy chcemy być w pełni odpowiedzialni za produkty, które u nas powstają. Szczególnie ważny jest dla nas fakt wpływania na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne, dlatego nasze wózki na tablety i laptopy WNT i WNL zostały poddane certyfikacji na atest higieniczny i przeszły ją z pozytywnym wynikiem. Co to dla nas znaczy i dlaczego warto ubiegać się o taki certyfikat?

Czym jest atest higieniczny PZH i kto go wystawia?

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) to instytucja, która została powołana przeszło 100 lat temu w celu weryfikowania produktów pod kątem ich jakości, składu chemicznego i właściwości mechanicznych.

Produkty przechodzą szereg badań po to, by stwierdzić czy dany produkt jest bezpieczny dla człowieka i środowiska naturalnego. Po wielu testach i przejściu pozytywnej weryfikacji wystawiany jest końcowy atest PZH, świadczący o tym, że dany produkt można używać bez obaw o swoje zdrowie i o środowisko.

Czy każdy produkt, wprowadzany na rynek musi uzyskać atest PZH?

Atest PZH był obowiązkowy dla wszystkich urządzeń i materiałów, które miały swoje zastosowanie w budownictwie i w instalacjach wodno-klimatyzacyjnych.

W 2016 roku wszedł w życie nowy regulamin, który zawiera zapisy mówiące o tym, że należy certyfikować tylko te produkty, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi, czyli m. in. środki, służące do uzdatniania wody lub jej dezynfekcji.

Zatem nie ma konieczności atestowania innych materiałów budowlanych czy wyrobów przemysłowych, które nie mają kontaktu z wodą. Nawet te produkty, które mają kontakt z żywnością nie podlegają obligatoryjnemu obowiązkowi atestacji, co nie znaczy, że producenci na mogą się starać o certyfikat na zasadzie dobrowolności.

Często firmy decydują się na poddanie swoich wyrobów kontroli z obawy przed ewentualnymi sankcjami i wolą mieć dokument, który ich przed nimi uchroni.

Dlaczego jeszcze warto starać się uzyskać atest higieniczny PZH?

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

Jeśli jesteśmy producentem wyrobów, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub środowiska jesteśmy prawnie oraz cywilnie za to odpowiedzialni. Jeśli narazimy człowieka na uszczerbek zdrowotny lub chorobę w wyniku korzystania z naszego produktu możemy ponieść konsekwencje.

Uzyskanie atestu PZH jest gwarancją, że zrobiliśmy wszystko, aby sprawdzić czy produkt nadaje się do wypuszczenia na rynek i do użytku. Jest też zapewnieniem, że w razie narażenia zdrowia człowieka nasze wyroby spełniały wszelkie normy bezpieczeństwa.

Nie tylko po to, aby wygrać toczącą się sprawę w razie skierowania jej do sądu, ale przede wszystkim by mieć pewność, że z powodu naszego niedopatrzenia nikt nie ucierpi. Bardzo ważne jest podkreślenie konsumentom, że tylko użytkowanie produktów zgodnie z przeznaczeniem sprawia, że są bezpieczni. Żaden atest nie obejmuje sytuacji, w których to człowiek - mimo jasnych instrukcji postępowania - popełni błąd.

Konkurencyjność

Atest PZH może okazać się przydatny w procesie wyboru dostawców, gdzie jednym z kryteriów oceny np. w postępowaniu przetargowym będzie bezpieczeństwo lub poświadczenie posiadania certyfikatów. Każda instytucja odpowiedzialna za zdrowie użytkowników danych produktów chciałaby mieć potwierdzenie od dostawcy, że jego wyroby są bezpieczne.

Wózki na tablety i laptopy WNT i WNL są przez nas sprzedawane szczególnie do szkół i firm i nie wyobrażamy sobie mieć choćby cień wątpliwości, że nasz sprzęt mógłby stanowić dla kogoś źródło niebezpieczeństwa. Ważne jest to też szczególnie, jeśli chodzi o zamawianie produktów dla dzieci, takich jak: butelki do karmienia, zabawki, kosmetyki do pielęgnacji maluszków.


W przypadku klienta indywidualnego decyzja o wyborze produktu może przebiegać podobnie. Jeśli klient musi wybrać produkt z tej samej kategorii, który nieznacznie różni się ceną to zazwyczaj wybierze ten, który został oceniony przez znaną instytucję państwową za bezpieczny dla jego zdrowia lub zdrowia jego bliskich.

Wizerunek

Producent, który dobrowolnie poddaje atestacji swoje produkty pokazuje, że dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów. Co oznacza, że można mu zaufać bardziej niż innemu producentowi, który o takie certyfikaty się nie starał.

Ponadto w procesie atestowania sprawdzana jest też, jakość produktów. Nasza firma, która zdobyła certyfikat może być dzięki temu oceniana też przez klientów jako taka, która nie ma nic do ukrycia i nie boi się sprawdzenia jakości swoich wyrobów. To zaufanie wzrasta wraz z przejrzystością firmy i dbałością o klienta i o środowisko.


Co dla nas znaczy zdobycie certyfikatu dla wózków na tablety i laptopy WNT i WNL?

Nasz producent zdecydował się wystąpić o atesty higieniczne PZH głównie z poczucia odpowiedzialności za ludzi, którzy będą używać nasze wózki na tablety i laptopy WNT i WNL. Chcieliśmy mieć pewność, że nie narażamy niczyjego zdrowia oraz że nie wpływamy negatywnie na środowisko. Cieszymy się, że możemy oferować swoim klientom bezpieczny produkt. Traktujemy to jako nasz obowiązek.