Regulamin

Regulamin zakupów

Sklep internetowy szafy-sejfy.pl, dostępny pod adresem www.szafy-sejfy.pl prowadzony jest przez ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki ul. Smolna 34 lok. 21 00-375 Warszawa

Biuro Handlowe:
ul. Witkiewicza 16
03-305 Warszawa

NIP: 5260006367
REGON: 012579657
wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności  Gospodarczej 
 
Adres email: kontakt@szafy-sejfy.pltel. (22) 826 21 48, 828 34 48,
fax: (22) 828 34 50
kom. 601 26 21 48
Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie szafy-sejfy.pl i stanowi część umowy zawartej pomiędzy Kupującym a ABES w momencie złożenia zamówienia na stronie www.szafy-sejfy.pl

Spis treści

Ochrona danych osobowych
Cena
Płatność
Dostawa i realizacja zamówienia
Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru
Termin, w którym zamówienie jest wiążące
Gwarancja
Ograniczenie odpowiedzialności
Kontakt, pytania, reklamacja
 

Ochrona danych osobowych

1.     

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z serwisem internetowym, z którego pochodzi niniejszy regulamin jest Sprzedawca:

 

Ryszard Cieślicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 34 lok. 21.

 

Adres do korespondencji oraz dane kontaktowe:

 

ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki

ul. Stanisława Witkiewicza 16, 03-305 Warszawa
tel. (22) 826 21 48
fax (22) 828 34 50
tel. kom. 601 26 21 48
e-mail: abes@abes.com.pl.

2.     

W związku z serwisem internetowym, z którego pochodzi niniejszy regulamin mogą być zbierane dane osobowe:

- Klientów (osób fizycznych dokonujących zamówień), w celu obsługi zamówienia; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości;

 

- osób, wskazanych przez Klienta niebędącego osobą fizyczną, w celu obsługi zamówienia; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy i Klienta, wyrażających się w leżącej po obu stronach potrzebie zapewnienia sprawnego przebiegu dostawy towarów, oraz do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości;

 

- osób, które rejestrują się w serwisie, w celu ułatwienia procesu składania zamówień; osoby te wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu;

 

- osób kontaktujących się ze Sprzedawcą za pośrednictwem dostępnych w serwisie www formularzy kontaktowych oraz osób kontaktujących się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu prowadzenia korespondencji; osoby te wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu;

 

- osób odwiedzających serwis internetowy w celu monitorowania bezpieczeństwa serwisu oraz w celach statystycznych (szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności); przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, wyrażających się w potrzebie zapewnienia integralności i dostępności serwisu używanego przez Sprzedawcę w działalności gospodarczej;

 

- osób zamawiających usługę przesyłania newslettera w celu świadczenia tej usługi; osoby te wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu

3.     

Osoby korzystające z serwisu lub korespondujące ze Sprzedawcą przekazują Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz niepodanie danych podczas rejestracji w serwisie, składania zamówienia, wypełniania formularza kontaktowego, przesyłania zapytania pocztą elektroniczną lub zamawiania newslettera  uniemożliwia wykonanie tych czynności.

4.     

Sprzedawca przekazuje Dostawcy dane osobowe Klienta (w przypadku gdy jest osobą fizyczną) lub osoby wskazanej przez Klienta do kontaktów (w przypadku gdy Klient nie jest osobą fizyczną) w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy (np. świadczącym usługi hostingu sklepu internetowego), wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Sprzedawcę.

5.     

Dane związane z obsługą zamówień będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych.

W przypadku kont utworzonych i nie wykorzystanych do zawarcia transakcji, dane będą usuwane po 6 miesiącach od założenia konta a konto usuwane.

W przypadku kont wykorzystanych do zawarcia transakcji dane będą usuwane po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto ostatnią transakcję.

W przypadku danych związanych z prowadzeniem korespondencji dane usuwane będą po 12 miesiącach, chyba że korespondencja dotyczy zamówienia lub zawartej umowy – w tym przypadku dane usuwane będą po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym korespondencja miała miejsce.

Dane związane z przesyłaniem newslettera usuwane będą po wycofaniu zgody na jego otrzymywanie.

Dane dotyczące połączeń z serwisem są usuwane maksymalnie po 3 miesiącach od ich zarejestrowania.

6.     

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Spełnienie żądania, sprzeciwu lub prawa do przeniesienia danych uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek określonych w art. 15-21 RODO.

 

Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

7.     

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 

Cena


Na stronach internetowych www.szafy-sejfy.pl podane są ceny brutto (zawierające podatek VAT 23%), za sztukę. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
Pod pojęciem transportu gratis rozumiemy dostawę produktów pod wskazany adres. Transport nie obejmuje  wnoszenia do pomieszczeń docelowych (pokoi, biur itp.). Koszty wniesienia są wyceniane indywidualnie, w zależności od gabarytów zakupionego/ych produktu/ów oraz piętra, na które produkt/y będą wnoszone.
Po uzyskaniu od klienta powyższych informacji handlowiec firmy ABES przesyła wycenę  na wskazany adres email. Po akceptacji oferty przez klienta uzgadniamy termin dostawy i wprowadzenia do miejsca uzgodnionego.


Płatność


- przelewem - na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Termin płatności wynosi 3 dni od daty otrzymania przyjęcia zamówienia. Przelewu możesz dokonać przez internet, w banku, na poczcie.

 

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
Handlowiec kontaktuje się w sprawie realizacji zamówienia. 

Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana lub wyznaczany jest termin dostawy do wskazanego miejsca przez Kupującego.

Ciężkie szafy i sejfy wysyłane są na palecie a ich termin dostawy jest uzgadniany z Klientem.

 

Dostawa i realizacja zamówienia, koszty i sposób dostawy

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar dostarczany jest na paletach z wyjątkiem małych sejfów.

Termin realizacji zależy od aktualnych zasobów magazynowych firmy i wynosi od 6 do 30 dni, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy sprzedającym a Kupującym.

Firmowy  transport obejmuje: dowóz pod wskazany adres, rozładunek z samochodu, wstawienie „po płaskim” do pokoju docelowego, rozładunek z palety i ustawienie produktu. Warunkiem jest tu, iż sejf stojący na wózku paletowym, będzie mógł być przetransportowany w pozycji pionowej przez każde światło drzwi a na drodze transportowej nie będzie stopni lub innych przeszkód uniemożliwiających swobodny transport wózka z sejfem.

Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowo płatnej usługi wniesienia po schodach czy kotwienia sejfu.Szczegółowe informacje dotyczące dostawy można uzyskać kontaktując się z biurem handlowym ABES ul. Witkiewicza 16, 03-305 Warszawa, tel. (22) 826 21 48, 828 34 48, fax (22) 828 34 50, kom. 601 26 21 48, email: kontakt@szafy-sejfy.pl

W chwili otrzymania zamówienia informujemy Kupującego o planowanym terminie dostawy wybranego asortymentu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż uzgodniony kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

 

Wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej

Firma  ABES nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej. Firma kurierska ma obowiązek dostawy w terminie 48 godzin od daty nadania. W chwili przekazania towaru firmie kurierskiej tracimy możliwość sprawowania kontroli nad wywiązaniem się przez firmę kurierską ze swoich zobowiązań. Dlatego oferujemy również możliwość osobistego odebrania towaru lub wskazanie innej firmy kurierskiej.

Niezbędne jest, aby zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zalecamy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej z ABES tel. (22) 826 21 48, 828 34 48, fax (22) 828 34 50, kom. 601 26 21 48, email: kontakt@szafy-sejfy.pl w celu wyjaśnienia sprawy. Usprawni to proces uwzględnienia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia.

 

Różne czasy realizacji

Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.

 


Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru
 

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas e-mailowo na adres:

kontakt@szafy-sejfy.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

POBIERZ: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.szafy-sejfy.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu odesłania rzeczy, prosimy o kontakt e-mailowy na adres:

kontakt@szafy-sejfy.plniezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Dla towarów takich jak: szafy metalowe, sejfy, ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Termin w którym zamówienie jest wiążące


Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów” w koszyku lub w momencie złożenia stosownego oświadczenia inną drogą, stanowi złożenie oferty zakupu towaru Zapłaty oraz oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie oraz cenniku.

Umowa pomiędzy Kupującym a ABES jest wiążąca w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, że zamówienie przyjęto do realizacji.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.szafy-sejfy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.


Gwarancja


Wszystkie zakupione produkty posiadają dwunastomiesięczna gwarancję, licząc od dnia dostawy, opiewającą na błędy konstrukcji, produkcji lub materiału.
Ewentualne reklamacje lub roszczenia gwarancyjne wymagają formy pisemnej dokładnie opisującej uszkodzenie.   

Gwarancja nie obowiązuje
, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia
zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.   
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ewentualne reklamacje lub roszczenia gwarancyjne wymagają formy pisemnej. W celu złożenia reklamacji lub roszczenia gwarancyjnego prosimy o podanie numeru zamówienia, nazwy produktu oraz opisanie wady/uszkodzenia. Procedura rozpatrywania reklamacji i roszczenia gwarancyjnego, w zależności od charakteru wady/uszkodzenia może obejmować proces weryfikacyjny w postaci oględzin w celu stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym.


Ograniczenie odpowiedzialności


Zespół sklepu www.szafy-sejfy.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Zdjęcia produktów są poglądowe. Wyposażenie zaprezentowane na zdjęciu może się różnić w zależności od modelu. W momencie błędnego podania parametrów i właściwości towaru przez producenta lub nagłą ich zmianę przez producenta, dokonamy wszelkich możliwych starań aby skorygować informacje podane na stronie www.szafy-sejfy.pl. Jeżeli towar w istotny sposób jest niezgodny z opisem na stronie www.szafy-sejfy.pl, Kupującemu przysługuje prawo do zażądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową lub wymianę towaru, pod warunkiem otrzymania przez nas zawiadomienia od Kupującego o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od daty wykrycia niezgodności. Nie odpowiadamy za niezgodność towaru z umową po upływie dwóch lat od daty dostarczenia towaru.
ABES www.szafy-sejfy.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej. W chwili przekazania towaru firmie kurierskiej tracimy możliwość sprawowania kontroli nad wywiązaniem się przez firmę kurierską ze swoich zobowiązań. Dlatego oferujemy również możliwość osobistego odebrania towaru lub wskazanie innej firmy kurierskiej.


Kontakt, pytania, reklamacja


W przypadku jakichkolwiek niejasności, pytań lub w celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt na adres:
Biuro Handlowe:
ul. Witkiewicza 16
03-305 Warszawa

NIP: 5260006367
REGON: 012579657
 
email: kontakt@szafy-sejfy.pltel. (22) 826 21 48, 828 34 48,
fax: (22) 828 34 50
kom. 601 26 21 48