Archiwizacja dokumentów firmowych - Szafy kartotekowe, Szafy na akta i Szafy na dokumenty

11-01-2016

Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa zarówno te większe jak i mniejsze obarczone jest szeregiem obowiązków, wynikających bezpośrednio z regulacji prawnych.  W obiegu dokumentów każdej firmy znajduje się długa lista pism, które należy przechowywać przez określony okres czasu.

Kodeks pracy zobowiązał przedsiębiorców do przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej dotyczącej okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę przez okres 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego pracodawcy. Pięcioletni okres karencji mają dokumenty ZUSowskie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową dokumentację podatkową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Firmy są również zobligowane do przechowywania umów i kontraktów, szczególnie tych podpisywanych na wiele lat.

W chwili obecnej zdecydowana większość wskazanych wyżej dokumentów przechowywana jest w formie papierowej. Wiąże się to z koniecznością wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni biurowej do jej właściwego przechowywania.


Jak przechowywać dokumentację biurową?


Dokumenty odpowiednio posegregowane i sklasyfikowane należy przechowywać w archiwum. Właściwe jego prowadzenie jest fundamentem skutecznego funkcjonowania firmy.  Dlatego tak ważne jest przemyślenie całego procesu archiwizacyjnego dokumentacji przedsiębiorstwa. Nie możemy tej kwestii pozostawić przypadkowi.


Gdzie archiwizować dokumenty?


Typ dokumentu warunkuje sposób i miejsce jego przechowywania. Posortowane i skatalogowane dokumenty firmowe można przechowywać na regałach biurowych, w meblach metalowych bądź zwykłych szafach na akta. Przechowywanie dokumentów istotnych i poufnych, o których wspomnieliśmy na samym początku artykułu wymagają natomiast większej uwagi. Należy zabezpieczyć te dokumenty we właściwy sposób, czyli tak, aby uchronić je przed zagubieniem bądź uszkodzeniem. Takie działanie powinno leżeć w gestii każdego przedsiębiorcy, aby ustrzec się w razie kontroli organów prawnych przed ewentualnymi karami w przypadku braku wymaganego dokumentu lub niewłaściwego jego przechowywania. Rekomendujemy archiwizację tych dokumentów w atestowanych sejfach biurowych bądź ognioodpornych szafach na dokumenty. Również szafy kartotekowe pozwalają na utrzymanie właściwego porządku przechowywanych dokumentów, akt, kartotek czy kart pacjentów.

Jak widać rozwiązań jest wiele i zależą one w znacznej mierze od posiadanej przestrzeni biurowej, w której archiwum będzie się mieściło, ilości przechowywanych dokumentów oraz ich rodzaju i ważności.